Näetkö minut?

Viittomakielisten lasten perheet joutuvat usein pettymään, kun lapsen yksilöllisiä tarpeita ei huomioida varhaiskasvatuksessa.

Tue viittomakielisten yhdenvertaisuutta

Miltä tuntuisi olla päiväkodin ainoa kuuro lapsi?

On todella harvinaista, että kuuro lapsi pääsisi varhaiskasvatukseen sellaiseen paikkaan, jossa olisi myös muita viittovia lapsia, ja jossa lapsen viittomakielisyys huomioitaisiin. Sen sijaan on hyvin yleistä, että kuuro lapsi sijoitetaan—usein vanhempiensa toiveista huolimatta—päiväkotiin, jossa edes kukaan työntekijöistä ei osaa lainkaan viittoa.

Lapsi, jonka pitäisi päiväkodissa kehittyä niin sosiaalisesti kuin kielellisesti, joutuukin eristetyiksi muista – ei vain ”kuulomuurin” vaan myös kielimuurin takia. Pahimmillaan viittomakielinen lapsi joutuu kommunikoimaan päiväkodissa, koko päivän, pelkkien kuvakorttien välityksellä.

Suodaanko lapsen kehittymiselle tällöin reilut edellytykset?

On myös parempia ratkaisuja

Vuoden 2019 viittomakieliteko-palkinnon ansainnut päiväkoti Franzenia on tästä hyvä esimerkki. Helsingin Kalliossa, päiväkoti Franzeniasta löytyy viittomakielinen päiväkotiryhmä, johon kuuluu sekä kuuroja että kuurojen vanhempien kuulevia lapsia. Päiväkotiin on palkattu viittomakielisiä työntekijöitä ja innostus viittomakielestä sekä sen oppimisesta on levinnyt koko hoitopaikkaan. Lisäksi vanhemmilta saatu positiivinen palaute kannustaa henkilökuntaa kehittämään hoitopaikan kaksikielisyyttä vieläkin monipuolisemmaksi.

Näin helppoako se onkin?

Viittomakielisten kielellinen yhdenvertaisuus ei kuitenkaan toteudu ilman pitkäjänteistä työtä. Myös edellä mainitun viittomakielisen päiväkotiryhmän perustamisen taustalta löytyy Kuurojen Liiton eri asiantuntijoiden vuosia kestänyt yhteistyö viittomakielisten perheiden kanssa ja useiden tahojen vetoomukset kaupungille. Vaikuttamistyötä kielellisten oikeuksien parantamiseksi hankaloittaa alueellinen epätasa-arvo, etenkin suomenruotsalaista viittomakieltä käyttävien perheiden kohdalla.

Ole mukana tukemassa viittomakielisten lasten yhdenvertaisia oikeuksia!

Lahjoita nyt, tai ryhdy kuukausilahjoittajaksi, jotta voimme jatkaa työtämme yhdenvertaisemman tulevaisuuden puolesta.

 

> RYHDY KUUKAUSILAHJOITTAJAKSI

Tee kertalahjoitus yhdenvertaisuudelle!

Alkaen: 1,00 

Poista