Tietosuojaseloste, käyttöehdot ja rahankeräyslupa

Tietosuojaseloste

Kuurojen Liiton verkkopalvelun lahjoittajarekisterin henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n mukainen tietosuojaseloste.

1. Rekisterin pitäjä

Kuurojen Liitto ry ( Y-tunnus 0213564-6)
Ilkantie 4, 00400 Helsinki
p. 09 580 31
www.kuurojenliitto.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Eija Tiainen
Kuurojen Liitto ry, PL 57, 00401 HELSINKI
p. 09 5803 421
varainhankinta@kuurojenliitto.fi

3. Rekisterin nimi

Kuurojen Liiton verkkopalvelun lahjoittajarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään Kuurojen Liiton varainhankinnan verkkopalvelusta kerättävän lahjoittajarekisterin ylläpitämiseen, palvelun asiakkaiden tekeminen lahjoitusten käsittelyyn, arkistointiin ja tilastointiin sekä henkilötietolain mukaiseen henkilötietojen käsittelyyn Kuurojen Liiton toimintaan liittyviin tarkoituksissa ja tutkimustoiminnassa.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilötiedot

 • etu- ja sukunimi
 • sähköpostiosoite
 • postiosoite
 • asiakasnumero
 • puhelinnumero

Muut tiedot: Tiedot asiakkaan tekemistä lahjoituksista.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin säännönmukainen tietolähde ovat verkkopalvelussa asioivat asiakkaat. Rekisterin henkilö- ja asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Asiakassuhde syntyy, kun henkilö tekee lahjoituksen verkkopalvelun kautta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin tietoja ei luovuteta Kuurojen Liiton ulkopuolelle.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Lahjoittajarekisteriä käsitellään ehdottoman luottamuksellisena ja se on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta. Lahjoittajarekisteri on suojattu ulkoiselta tunkeutumiselta palomuurilaitteistolla. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti kopioimalla. Www-palvelimella on väliaikainen rekisteri internetin kautta tulleista tukijoista. Verkkopalvelun lahjoittajarekisteriin pääsevät vain ne, joilla on siihen työnsä puolesta oikeus ja tarvittavat salasanat.

10. Tarkastusoikeus

Jokaisella asiakkaalla on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa henkilötietolain 26–28 §:ien mukaisesti. Tarkistusta haluavan on esitettävä sitä koskeva pyyntö rekisterin pitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona (Henkilötietolaki 28 §).

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella asiakkaalla on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjausvaatimus on suositeltavaa esittää kirjallisesti sähköpostitse tai kirjeitse. Vaatimuksen voi esittää myös suullisesti, jos kyseessä on selvä ja yksinkertainen virhe.

Korjausvaatimuksessa tulee rekisterinpitäjälle kertoa esimerkiksi, mihin tietoon korjausta vaaditaan, vaaditaanko tiedon poistamista kokonaan tarpeettomana ja jos vaaditaan tiedon oikaisemista virheellisenä, tulee esittää korvaava teksti sanatarkasti. Mitä yksilöidympi ja selkeämpi korjausvaatimus on, sitä paremmin rekisterinpitäjä pystyy vaatimuksen käsittelemään.

Tietojen korjaamista koskevat vaatimukset lähetetään Kuurojen Liiton varainhankintaan:
Kuurojen Liitto ry, Varainhankinta, Ilkantie 4, 00400 Helsinki
p. 09 580 31 (vaihde)
varainhankinta@kuurojenliitto.fi

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterin tietoja voidaan käyttää uutistiedotteiden ja suoramarkkinoinnin lähteenä, jollei asiakas ole suoramarkkinointia kieltänyt.

Asiakkaalla on oikeus henkilötietolain 30 §:n nojalla kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkinointi- ja mielipidekyselyä varten.

Verkkopalvelun käyttöehdot

 • Verkkopalvelu rekisteröi kirjaukset, verkkotunnukset ja tehdyt lahjoitukset lahjoittajan nimiin ilman erillistä pyyntöä.
 • Verkkopalvelu ei vastaa lahjoittajan / tilaajan antamien tietojen oikeellisuudesta tai tietosisällön toimivuudesta.
 • Verkkopalvelu ei takaa palvelun häiriötöntä toimintaa. Esimerkiksi käyttäjien yhtäaikaiset yhteydenotot voivat ruuhkauttaa palvelua ja vaikuttaa sen käytettävyyteen.
 • Verkkopalvelu ei vastaa tietoverkosta tai muualta tulevasta lahjoittajan / tilaajan tietojärjestelmiin ja laitteisiin kohdistuvasta häirinnästä, luvattomasta käytöstä tai näihin rinnastettavasta toiminnasta.
 • Verkkopalvelu ei ole velvollinen korvaamaan luonnonmullistusten aiheuttamia katkoksia (Force Majeure).
 • Kuurojen Liitto ry:llä on oikeus tilapäisesti sulkea palvelu tai sen osa, jos se on tarpeellista. Tällöin pyritään siihen, että keskeytys jää mahdollisimman lyhytaikaiseksi ja siitä aiheutuu käyttäjälle mahdollisimman vähän haittaa.
 • Kuurojen Liitto ry:llä on oikeus muuttaa palvelun tarjontaa, sisältöä ja hinnoittelua.
 • Palvelu sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja muilla immateriaalioikeuksilla suojattua aineistoa. Asiakkaalla ei ole ilman tekijän, oikeudenhaltijan tai Kuurojen Liitto ry:n nimenomaista kirjallista lupaa, oikeutta kopioida tai muuten hyödyntää Kuurojen Liitto ry:n verkkopalvelusta saamaansa aineistoa.
 • Verkkopalvelu sitoutuu säilyttämään palvelun tietoturvallisena.
 • Verkkopalvelulla on oikeus luovuttaa kaikki asiakasta koskevat tiedot viranomaisille virallista pyyntöä vastaan, mikäli kyseinen taho on siihen oikeutettu.
 • Lahjoittaja sitoutuu käyttämään Kuurojen Liitto ry:n verkkopalvelua toimitusehdoissa mainituin ehdoin

Kuurojen Liiton verkkopalvelun toimivuudesta vastaa Trimedia Oy

 

Verkkolahjoittaminen

Verkkopankit ja mobiililompakot

Verkkolahjoittamisen maksuvälittäjänä toimii verkkopankki- ja mobiililompakoiden osalta Bambora PayForm (y-tunnus 2486559-4), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Lahjoittamisen maksamiseen siirrytään Bambora PayFormin verkkopalvelun kautta ja tiliotteella maksun saajana näkyy Paybyway Oy. Bambora PayForm välittää maksut verkkokauppiaalle. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja.

Lahjoitus syntyy verkkokaupan asiakkaan ja verkkokaupan välille. Verkkokaupan vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet.

Lue lisää Bambora PayForm -palvelusta: https://www.bambora.com/fi/fi/ 

Verkkopankit: Nordea, OP, Danske Bank, POP Pankki, Aktia, Säästöpankki, OmaSp, S-Pankki, Handelsbanken ja Ålandsbanken.
Lompakkopalvelut: MobilePay, Masterpass, Pivo ja Siirto.

Luottokortit

Luottokorttimaksuissa maksunvälittäjänä toimii Stripe. Stripe on turvallinen ja helppo maksutapa. Maksu tapahtuu verkkokaupan sivuilla suoraan eikä sinua ohjata toiseen palveluun. Kun maksat Stripen tarjoamilla luottokorttimaksuilla, hyväksyt Stripen ehdot, jotka löydät täältä.

Luottokortit: Visa, MasterCard ja American Express

Rahankeräysluvat

Kuurojen Liitto ry:n keräyslupa Manner-Suomeen vuosille 2017‒2021

Poliisihallitus, Arpajaishallinto RA/2017/264 (myönnetty 9.3.2017).
Keräysaika 9.3.2017‒31.12.2021. Toimeenpanoalue Manner-Suomi.

Kuurojen Liitto ry:n keräyslupa Ahvenanmaalle vuonna 2020

Ålands landskapsregering ÅLR 2019/8797 (myönnetty 19.11.2019).
Keräysaika 1.1.‒31.12.2020. Toimeenpanoalue Ahvenanmaa.

Näytä sivu