Vanliga frågor

Social- och hälsoorganisationernas understödscentral Stea står för den grundläggande finansieringen av vår verksamhet. Men i nuläget har de penninggåvor vi får från privatpersoner och företag blivit allt viktigare. Med hjälp av donationerna har förbundet kunnat åstadkomma många slag av skräddarsydd verksamhet och läger för teckenspråkiga, såväl barn, ungdomar som seniorer.  Det är fråga om väldigt viktig och vardagsnära service, som utan donerade medel rent av kunde ha varit omöjlig att genomföra.

Miten saan muutettua tietojani tai tietoni pois lahjoittajarekisteristä?

Du kan använda det här formuläret för att göra en adressändring i donatorregistret eller be att dina uppgifter raderas ur det.

Du kan också meddela ändringarna direkt till oss per e-post eller genom att ringa eller skicka ett textmeddelande.

varainhankinta@kuurojenliitto.fi
044 525 0110
050 412 4190