”Med människor som talar är jag alltid utomstående”

För att bli jämlika med hörande behöver döva information och fungerande tjänster på sitt modersmål, teckenspråket.

Donera nu

Servicen måste fungera i en akut nödsituation

Paret Sari och Jouni är båda döva och teckenspråkiga. En lördagsnatt i december drabbades Jouni av en sjukdomsattack och måste föras till sjukhus i ilfart. Det var fråga om en livshotande nödsituation men trots flera försök gick det inte att få en tolk till platsen. När nöden var som störst måste alltså både patienten och hans sambo kommunicera med läkare och sjukskötare enbart med hjälp av papperslappar, gester och gissningar.

Varför går det inte att åstadkomma en tolkningstjänst som beaktar specialsituationer, trots att man påpekat och begärt det många gånger? Varför skjuts teckenspråkiga dövas likvärdighet ständigt åt sidan när tjänsterna planeras?

Just på grund av det här behövs någon som kan ge råd och förhandla, och vid behov kräva jämlikt bemötande, för dem som blir förbisedda. Det arbetet sköter vi på Finlands Dövas Förbund, med hjälp av våra donatorer.

Men är information och tjänster tillgängliga?

För döva är tillgänglighet inom den offentliga servicen ofta ett okänt fenomen.

Hur ska en döv till exempel använda sjukvårdens återuppringningstjänst vid tidsbeställning, eller kontakta socialjourens 24h telefontjänst då textmeddelanden inte får användas?

På kommunnivå är tillgänglig krisinformation för döva fortfarande en fråga som hänger på beslutsfattarnas vilja. På t.ex. Helsingfors stads informationer ordnas inte teckenspråkstolkning, trots upprepad begäran. I stället läggs informationsvideorna ut på nätet med undertexter – ibland med en fördröjning på upp till två veckor.

Teckenspråk ger jämlikhet

Talade språk är främmande språk för teckenspråkiga döva. Språkkunskaper är individuella. Därför behövs både information och service på teckenspråk.

Din donation hjälper oss att öka den teckenspråkiga informationen och motverka diskriminering. 

Ge ett engångsbidrag för jämlikhet!

Från: 1,00 

Nollställ

Ta en titt på våra andra teman

Stöd vår teckenspråkiga kamratverksamhet

Stöd teckenspråkiga barns likvärdiga rättigheter

Stöd den teckenspråkiga servicehandledningen

Stöd ensamma döva

Bli månadsdonator!

Som månadsdonator är du en viktig kugge
för kontinuitet i vårt arbete.

Läs mer