Alla borde få information på lika villkor

Döva har sämre tillgång till information eftersom det oftast inte finns någon information på teckenspråk.

Donera nu

Också döva barn behöver information på sitt modersmål!

”Min dotter är fem år gammal – en rar liten piggelin med ett bottenlöst intresse för världen. Ideligen får jag berätta vad saker och ting är och hur de fungerar. Min dotter är döv och det är därför viktigt att jag kan förklara allt för henne på vårt modersmål, teckenspråket.

Jag önskar att det skulle finnas mer informativt teckenspråk i mitt barns vardag. Barnlitteraturen erbjuder för närvarande bara enstaka teckenspråkiga sagor och barnprogram på teckenspråk kommer det endast ett par gånger om året.

Informationen når inte oss alla


För att växa upp och delta i samhället behöver man kunskap om den omgivande världen och dess fenomen, och om våra gemensamma spelregler.

Samhället producerar mängder med information för alla åldrar men fortfarande i väldigt liten skala för teckenspråkiga. Det innebär att utgångsläget är ojämlikt för t.ex. döva barn som ska lära sig hur världen fungerar, studerande som ska bevaka sina rättigheter eller närståendevårdare som kämpar med sin livskamrats sjukdom.

På lika villkor?


Att sålla fram relevant information på ett främmande språk är för många oerhört svårt. Om informationen fanns på teckenspråk kunde döva bättre inhämta kunskap, känna till sina rättigheter och hitta de viktiga tjänster som finns att få.

För hela den teckenspråkiga familjen!

Finlands Dövas Förbund arbetar för att förbättra dövas tillgång till information genom att producera videomeddelanden med aktuellt innehåll och program med olika teman på teckenspråk.

Också Teckenspråkiga biblioteket, som fungerar på nätet, samlar och distribuerar videomaterial på finskt och finlandssvenskt teckenspråk, som alla kan ta del av.

JÄMLIK TILLGÅNG TILL INFORMATION KRÄVER ARBETE – OCH STÖD FÖR DET ARBETET

Ge en penninggåva för jämlikhet!

Från: 1,00 

Nollställ