De svårigheter och oförrätter som döva drabbas av är mycket likartade i alla u-länder

Genom Finlands Dövas Förbunds teckenspråksarbete kan dövas liv förändras helt och fullt.

Donera här

Finlands Dövas Förbund bedriver utvecklingssamarbete i tre
världsdelar, i länder där dövas svårigheter är verkligt påtagliga

Sydostasien: Kambodja


Döva barn föds oftast i fattigdom. Föräldrarna är vanligen hörande, som inte vet någonting alls om teckenspråk. De kan inte tala med barnen som då blir helt språklösa.

Döva barn vars kommunikation bara består av enstaka gester blir isolerade. Mången gång blir de utestängda också av sin egen familj, föräldrarna skäms över dem och gömmer dem för omvärlden. Beklagligt ofta blir döva även illa behandlade och utnyttjade av folk i närsamhället.

Afrika: Malawi och Uganda


Många föräldrar tror att döva barn inte har någon potential och sätter dem inte i skola. Ett fåtal skickas till närskolan, där de inte får undervisning på teckenspråk. Språklösa döva lär sig knappt någonting alls i skolan.

Dövskolorna är mycket få och bara i några av dem ges undervisning på teckenspråk. Men i dövskolorna träffar barnen ändå andra döva – i de flesta fall första gången i sitt liv – och inser möjligheten att kommunicera på teckenspråk.

Sydeuropa: Albanien och Kosovo


En stor del döva avbryter sin skolgång på grund av inlärningssvårigheter. Ofta kan inte heller de som har gått ut skolan läsa eller skriva. När grundundervisningen har varit dålig, och det inte finns teckenspråkiga tolkningstjänster i landet, har döva ungdomar ingen möjlighet till fortsatta studier.

Som språklös analfabet är det otroligt svårt att försörja sig och döva är därför beroende av sin familj eller sina släktingar. Fattigdom och utslagning är mycket vanligt.

Långsiktigt utvecklingssamarbete

Finlands Dövas Förbunds utvecklingssamarbete fokuserar på att stärka det lokala teckenspråket och på att grunda och utveckla organisationsverksamheten för döva:

Genom ett starkare teckenspråk kan döva få information, vilket ökar deras möjligheter att utbilda sig, få arbete och ta hand om sig och sin familj.

Genom organisationsverksamheten går det bättre att genomdriva förändringar som förbättrar dövas rättigheter och ställning i samhällen där de i väldigt hög grad är olikvärdiga jämfört med hörande.

Världen går att förändra!

Genom oss har döva och deras familjer fått teckenspråksundervisning, vi har utbildat tolkar och döva har fått yrkesutbildning. Vi har också åstadkommit lagändringar och döva har blivit en del av såväl den teckenspråkiga gemenskapen som av samhället och beslutsfattandet i en vidare omfattning.

Med ett bidrag till den här kampanjen stöder du vårt banbrytande arbete för att omforma dövas levnadsförhållanden runt om i världen!

Ge ett bidrag för att hjälpa döva i u-länderna!

Från: 1,00 

Nollställ

Videon kesto: 2:56
Textning: Suomi

Utan teckenspråk lämnas döva barn i u-länderna åt sitt öde

Det här är Naomie. Hon bor i Malawi, är åtta år gammal och döv. Naomie har inte kunnat lära sig det språk som hennes hörande familj använder. Ingen av dem kan teckenspråk.

Naomies familj är inte välbärgad. Därför går hon i en statlig skola där undervisningen sker enbart genom tal.

För ett barn som aldrig har lärt sig det talade språket är det omöjligt att förstå eller lära sig något bara genom att försöka uttolka munrörelser.