Var får döva hjälp på sitt modersmål?

Ett samhälle som är uppbyggt på hörandes villkor försätter gång på gång döva och deras familjer i situationer då teckenspråkig experthjälp verkligen behövs. Servicehandledarnas hjälp svarar på ett faktiskt behov

Stöd den teckenspråkiga servicehandledningen

Servicehandledarnas hjälp svarar på ett faktiskt behov

Döva som behöver information om hälsa, studier eller arbetsliv stöter ideligen på bristande förståelse, fördomar och till och med öppen diskriminering. Ofta finns informationen bara på krångligt kanslispråk och det händer faktiskt att man får avslag på en tjänst med hänvisning till sparåtgärder.

I de här situationerna är det mycket viktigt att kunna få hjälp av en teckenspråkig sakkunnig.

Teckenspråket är nyckeln till jämbördig kommunikation

Finlands Dövas Förbunds servicehandledare hjälper och ger teckenspråkigt stöd i olika livssituationer. Man kan få handledning i frågor som gäller t.ex. social- och hälsovård, boende, arbete eller skötsel av penningärenden. Kunden anvisas till rätt instans och vid behov kan servicehandledaren följa med för att bistå. Beklagligt ofta tvingas servicehandledarna, med hänvisning till likställdhet och teckenspråkslagen, påminna myndigheter och beslutsfattare både om deras ansvar och skyldigheter och om kundens rättigheter.

Våra servicehandledare möter fall av många slag…

”Hon kommer aldrig att lära sig någonting!”

Anna-Sofia Pöntinen föddes med flera strukturella avvikelser: högra handen saknade strålben, matstrupen var ofullständig och också i hjärtats aortabåge fattades en bit, så att flödet från hjärtat nästan helt var blockerat. Hon hade dubbelsidig läpp- och gomspalt, synnedsättning på vänstra ögat och problem med hörseln. Det behövdes flera svåra operationer.

Att kommunicera med henne var mycket utmanande. Många läkare och terapeuter, och även lärare, ansåg att vår dotter var gravt utvecklingsstörd – ”Hon kommer aldrig att lära sig någonting!”

När Anna-Sofia var fem år gammal konstaterades hon vara döv. Då började hela familjen på egen hand lära sig teckenspråk. Det förändrade hela deras liv!

Tack vare teckenspråket kunde föräldrarna t.ex. äntligen tala med sin dotter också om saker som rörde hennes hälsa. Det var tidigare helt omöjligt.

I samband med att Anna-Sofia lärde sig teckenspråket avslöjade hon en enorm kunskapstörst och i klass tre konstaterades hennes inlärningsförmåga vara över genomsnittet! Hon kan ännu bli diplomingenjör, eller vad än hon själv vill. Allt är möjligt när teckenspråket används i undervisningen!

Med ditt bidrag stöder du Finlands Dövas Förbunds teckenspråkiga servicehandledning.

Din donation gör det möjligt för oss att hitta utvägar för
döva som befinner sig i en svår situation. Det kan vara
avgörande för hela resten av livet, som för Anna-Sofia.

> BLI MÅNADSDONATOR

Donera för jämlikhet!

Från: 1,00 

  • 100 €
  • 50 €
  • 20 €
  • Annat belopp
Nollställ