Registerbeskrivning, användarvillkor och insamlingstillstånd

Registerbeskrivning

Registerbeskrivning för donatorregistret i Finlands Dövas Förbunds nättjänst. Personuppgiftslagen (523/1999) 10 och 24 §

1. Registeransvarig

Finlands Dövas Förbund rf (FO-nummer 0213564-6)
Ilkkavägen 4, 00400 Helsingfors
tel. 09 580 31
www.kuurojenliitto.fi

2. Donatorregistrets kontaktperson

Eija Tiainen
Finlands Dövas Förbund rf, PB 57, 00401 HELSINGFORS
tel. 09 5803 421
varainhankinta@kuurojenliitto.fi

3. Registrets namn

Finlands Dövas Förbunds nättjänsts donatorregister

4. Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna

Personuppgifterna samlas genom Finlands Dövas Förbunds medelanskaffnings nättjänst för att upprätthålla ett donatorregister, för att behandla, arkivera och statistikföra de donationer som användarna av nättjänsten gör, samt i enlighet med personuppgiftslagen i samband med ändamål som rör Finlands Dövas Förbunds verksamhet och forskning.

5. Registrets datainnehåll

Personuppgifter

 • För- och efternamn
 • E-postadress
 • Postadress
 • Donatorns kundnummer

Övriga uppgifter: data om de donationer som den registrerade har gjort.

6. Regelrätta informationskällor

Registeruppgifterna baserar sig på besök i nättjänsten. Person- och donatoruppgifter inhämtas då en relation mellan registerföraren och donatorn upprättas och under relationen genom de meddelande som donatorn ger till registerföraren. En donatorrelation uppstår då en person gör en donation via nättjänsten.

7. Överlämnande av registeruppgifter

Registeruppgifter överlämnas ej till utomstående.

8. Överföring av uppgifter utanför EU eller EES

Registeruppgifter överförs ej utanför EU eller EES.

9. Principer för skydd av registret

Donatorregistret är ovillkorligen konfidentiellt och vederbörligen skyddat mot utomstående. Donatorregistret är skyddat mot intrång genom en brandmur. Uppgifterna kopieras regelbundet i händelse av eventuella störningar. På webbservern finns ett tillfälligt register över donatorer som registrerats via nätet. Donatorregistret är åtkomligt endast för personer som genom sitt arbete har rättigheter och erforderliga lösenord till det.

10. Rätt till insyn

Alla vars uppgifter finns i donatorregistret har rätt att kontrollera sina uppgifter (personuppgiftslagen 26–28 §). Den som önskar kontrollera sina uppgifter ska begära detta med en egenhändigt undertecknad eller på ett därmed jämförbart sätt bestyrkt handling, eller personligen begära detta hos den registeransvariga (personuppgiftslagen 28 §).

11. Rätt till korrigering av uppgift

Alla vars uppgifter finns i donatorregistret har rätt att kräva korrigering av felaktig uppgift i registret. Yrkan på korrigering är bäst att framföra skriftligt per e-post eller brev. Den kan även göras muntligt om det är fråga om ett klart och enkelt fel.

Vid yrkan på korrigering av uppgift ska registerföraren informeras om vilken uppgift som ska rättas till, om uppgiften helt ska strykas som obehövlig, eller, om man kräver att en felaktig uppgift ska korrigeras, ska den ersättande texten uppges ordagrant. Ju precisare och tydligare en begäran om korrigering är, desto lättare är det för registerföraren att behandla den

Begäran av korrigering av registeruppgifter ska skickas till Finlands Dövas Förbunds medelanskaffning:
Finlands Dövas Förbund rf
Medelanskaffningen
Ilkkavägen 4, 00400 Helsingfors
tel. 09 580 31 (växel)
varainhankinta@kuurojenliitto.fi

12. Övriga rättigheter som rör behandling av personuppgifter

Uppgifterna i donatorregistret kan användas som adresskälla för nyhetsbrev och direktmarknadsföring, om den registrerade inte uttryckligen har förbjudit direktmarknadsföring. För elektronisk direktmarknadsföring begär man den registrerade om särskilt tillstånd.

Den registrerade har rätt att förbjuda registerföraren att behandla uppgifter som gäller hen för direktreklam, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring samt för marknads- och opinionsundersökningar (personuppgiftslagen 30 §).

Användarvillkor för nättjänsten

 • Verkkopalvelu rekisteröi kirjaukset, verkkotunnukset ja tehdyt lahjoitukset lahjoittajan nimiin ilman erillistä pyyntöä.
 • Verkkopalvelu ei vastaa lahjoittajan / tilaajan antamien tietojen oikeellisuudesta tai tietosisällön toimivuudesta.
 • Verkkopalvelu ei takaa palvelun häiriötöntä toimintaa. Esimerkiksi käyttäjien yhtäaikaiset yhteydenotot voivat ruuhkauttaa palvelua ja vaikuttaa sen käytettävyyteen.
 • Verkkopalvelu ei vastaa tietoverkosta tai muualta tulevasta lahjoittajan / tilaajan tietojärjestelmiin ja laitteisiin kohdistuvasta häirinnästä, luvattomasta käytöstä tai näihin rinnastettavasta toiminnasta.
 • Verkkopalvelu ei ole velvollinen korvaamaan luonnonmullistusten aiheuttamia katkoksia (Force Majeure).
 • Kuurojen Liitto ry:llä on oikeus tilapäisesti sulkea palvelu tai sen osa, jos se on tarpeellista. Tällöin pyritään siihen, että keskeytys jää mahdollisimman lyhytaikaiseksi ja siitä aiheutuu käyttäjälle mahdollisimman vähän haittaa.
 • Kuurojen Liitto ry:llä on oikeus muuttaa palvelun tarjontaa, sisältöä ja hinnoittelua.
 • Palvelu sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja muilla immateriaalioikeuksilla suojattua aineistoa. Asiakkaalla ei ole ilman tekijän, oikeudenhaltijan tai Kuurojen Liitto ry:n nimenomaista kirjallista lupaa, oikeutta kopioida tai muuten hyödyntää Kuurojen Liitto ry:n verkkopalvelusta saamaansa aineistoa.
 • Verkkopalvelu sitoutuu säilyttämään palvelun tietoturvallisena.
 • Verkkopalvelulla on oikeus luovuttaa kaikki asiakasta koskevat tiedot viranomaisille virallista pyyntöä vastaan, mikäli kyseinen taho on siihen oikeutettu.
 • Lahjoittaja sitoutuu käyttämään Kuurojen Liitto ry:n verkkopalvelua toimitusehdoissa mainituin ehdoin

Kuurojen Liiton verkkopalvelun toimivuudesta vastaa Trimedia Oy

 

Donera på nätet

Verkkopankit ja mobiililompakot

Verkkolahjoittamisen maksuvälittäjänä toimii verkkopankki- ja mobiililompakoiden osalta Bambora PayForm (y-tunnus 2486559-4), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Lahjoittamisen maksamiseen siirrytään Bambora PayFormin verkkopalvelun kautta ja tiliotteella maksun saajana näkyy Paybyway Oy. Bambora PayForm välittää maksut verkkokauppiaalle. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja.

Lahjoitus syntyy verkkokaupan asiakkaan ja verkkokaupan välille. Verkkokaupan vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet.

Lue lisää Bambora PayForm -palvelusta: https://www.bambora.com/fi/fi/ 

Verkkopankit: Nordea, OP, Danske Bank, POP Pankki, Aktia, Säästöpankki, OmaSp, S-Pankki, Handelsbanken ja Ålandsbanken.
Lompakkopalvelut: MobilePay, Masterpass, Pivo ja Siirto.

Luottokortit

Luottokorttimaksuissa maksunvälittäjänä toimii Stripe. Stripe on turvallinen ja helppo maksutapa. Maksu tapahtuu verkkokaupan sivuilla suoraan eikä sinua ohjata toiseen palveluun. Kun maksat Stripen tarjoamilla luottokorttimaksuilla, hyväksyt Stripen ehdot, jotka löydät täältä.

Luottokortit: Visa, MasterCard ja American Express

Tillstånd för penninginsamling

Finlands Dövas Förbunds insamlingstillstånd 20172021

Polisstyrelsen, Lotteriförvaltningen RA/2017/264 (beviljat 9.3.2017). Insamlingstid 9.3.2017–31.12.2021 i Finland.

Ålands landskapsregering ÅLR 2019/8797 (beviljat 19.11.2019). Insamlingsperiod 1.1–31.12.2020 på Åland.