Månadsdonation

Ett regelbundet månadsbidrag är det lättaste och billigaste sättet att stöda vår verksamhet

Som månadsdonator ger du en regelbunden penninggåva, storleken på den bestämmer du själv, och garanterar på det sättet att vårt viktiga arbete kan fortsätta.

Månadsdonationerna är för alla parter ett väldigt bra sätt att hjälpa. Insamlingskostnaderna är låga eftersom bidragen är regelbundna utan att vi kontaktar givarna med kampanjer av olika slag.

Du kan betala din månadsdonation lätt och behändigt med bank- eller kreditkort (med Debit-kort debiteras ditt konto direkt och med Credit-kort går betalningen till kreditsidan) eller avtala om e-faktura i din nätbank. Om du varken har bank- eller kreditkort eller nätbank kan du avtala om direktbetalning. Det månatliga gåvobeloppet bestämmer du själv (minimi 7 €/månad).

Också mindre penninggåvor har stor betydelse – många bäckar små bildar en brett flytande å

Som månadsdonator är du en av de oerhört viktiga personer som ser till att vi kan fortsätta med vårt arbete för döva och teckenspråket också i framtiden. Månadsdonatorerna får en gång per år en rapport om vår verksamhet och om hur de insamlade medlen används.

Ditt stöd behövs – du kan bli Finlands Dövas Förbunds månadsdonator redan i dag!