Ofta är det orimligt svårt för döva att få in en fot i arbetslivet

Döva blir fortfarande diskriminerade på grund av fördomar.

Donera nu

Jag studerar och jobbar hårt. Varför får jag inte visa vad jag går för?

”Jag ville bli elmontör så jag var väldigt glad när jag fick börja studera till det yrket. Efter några års pluggande kan jag bara konstatera att studerandet inte alltid är så lätt när man är döv.

Min långvariga tolk byttes ut mitt i terminen vilket innebar att jag måste lära en ny tolk alla tecken som rör tekniken i min bransch. Det var verkligen frustrerande! Men om tolken inte hänger med i undervisningen är det omöjligt för mig att lära mig nya saker.

Snedvridna attityder och rädsla för olikheter hindrar fortfarande döva att få arbete. Det har visat sig vara oerhört svårt för mig att hitta en praktikplats. Praktikarbetet är en obligatorisk del av mina studier. Men ingen har velat ge mig möjlighet ens till det!”

Vad står i vägen – dövheten eller fördomarna?

Med tanke på framtiden är det av yttersta vikt att alla unga har samma möjligheter att studera. Men för döva ungdomar är det svårare än för andra, både då det gäller att få en studieplats och att studera och att senare lyckas få ett arbete.

Arbetslösheten bland döva är tredubbel jämfört med majoritetsbefolkningen. Alltför ofta är det fördomar och felaktig information som sätter stopp för en anställning, för såväl döva ungdomar som vuxna.

Förändring kräver insatser!

Finlands Dövas Förbund arbetar för dövas jämlika rättigheter och möjligheter i olika livsskeden. Att kunna gå i skola och studera på modersmålet, teckenspråket, hör till de viktigaste bitarna.

Med ditt bidrag till den här kampanjen hjälper du oss att stå upp för döva ungdomars rättigheter, kring allt från studier till att få arbete. Så kan vi förebygga arbetslöshet och utslagning av döva och främja deras delaktighet i vårt gemensamma samhälle.

DÖVHET ÄR INGET HINDER FÖR ARBETE!

På arbetsplatserna anser man ofta att dövhet är ett oöverkomligt hinder och rent av en säkerhetsrisk. Men döva som har ett jobb visar att det är attityderna som avgör.

Ta en titt på videorna om döva i arbetslivet!  

Jyri Punnonen, apparatmontör


Laura Lintukangas-Alander, rehabiliteringshandledare


Pirkko Johansson, bioanalytiker och laboratorieskötare


Cong Tian, hjälpkock


Ge en penninggåva för jämlikhet!

Från: 1,00 

Nollställ