Andra donationssätt

Donation som gåva

Vill du i stället för att få presenter stöda arbetet för döva?

Minnesdonation

En minnesdonation är ett vackert sätt att hedra minnet av någon som stått dig nära.

Företagssamarbete

Tillsammans kan vi arbeta för jämlikhet och en bättre framtid.

Donation genom testamente

Ett testamente är en viljeyttring – du meddelar hur och till vem du vill lämna din kvarlåtenskap.