Kuurojen Liitto hakee työllisyyskoordinaattoria

Kuurojen Liitto on viittomakielisten kuurojen etu-, asiantuntija- ja palvelujärjestö. Yksi liiton strategisista työalueista on kuurojen työllisyyden edistäminen ja heidän yhdenvertaisuutensa työelämässä. Ennakkoluulot tai tiedonpuute estävät usein kuurojen työllistymistä tai työuralla etenemistä.

Kuurojen Liitto ry hakee osa-aikaiseen työsuhteeseen

TYÖLLISYYSKOORDINAATTORIA AJALLE 15.5.-31.12.2020

Työllisyyskoordinaattorin tehtäviin kuuluu:

 • neuvonta ja ohjaus kuurojen ja viittomakielisten henkilöiden opintoihin, työllistymiseen ja itsensä työllistämiseen liittyvissä asioissa sekä työelämään liittyvistä oikeuksista ja palveluista
 • neuvonta työelämä- ja opiskelutulkkaukseen liittyvissä asioissa
 • neuvonta ja ohjaus työnantajille sekä työviranomaisille kuurojen työllistymiseen ja opiskeluun liittyvissä asioissa (mm. kohtuullisten mukautusten soveltaminen)
 • lausuntojen, selvitysten ja kyselyjen laadinta ja tietomateriaalin työstäminen
 • työelämään liittyvien tiedotteiden ja muun materiaalin suunnittelu ja toteutus
 • osallistuminen vammaisjärjestöjen yhteisiin työllisyys- ja työkykyverkostoihin yhdessä toisen työllisyyskoordinaattorin kanssa
 • nuorille ja maahanmuuttajakuuroille suunnatun työelämään orientoivan koulutuksen suunnittelu ja toteutus yhteistyössä Kuurojen kansanopiston/liiton sopeutumisvalmennuksen kanssa (verkko-opetuksen muodossa)
 • yhteistyö toisen työllisyyskoordinaattorin, liiton erityisasiantuntijoiden ja aluetyöntekijöiden kanssa

Toivomme sinulta:

 • hyviä yhteistyötaitoja, kehittävää työotetta sekä kykyä verkostoitua ja toimia verkostomaisessa ympäristössä
 • soveltuvaa korkeakoulututkintoa sekä kokemusta työpoliittisella työkentällä ja järjestötoiminnassa toimimisesta
 • erinomaista viittomakielen taitoa sekä vahvaa suomen kielen kirjallista osaamista
 • ruotsin ja/tai englannin kielen taito katsotaan eduksi

Osa-aikaisuuden työaika on 60% Kuurojen Liitto ry:n normaalityöajasta. Palkkaus Sosiaalialan järjestöjen työehtosopimuksen mukainen.

Hakemukset tulee jättää viimeistään ma 11.5.2020 klo 23.59 osoitteessa: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?9baa7a62