Kuurojen Liitto antoi lausunnon sote-järjestämislaista

Liitto keskittyi 25.9. jätetyssä lausunnossa viittomakieltä käyttävien kielellisiin oikeuksiin.

Kuurojen Liitto toteaa lausunnossaan, että sote-lakiesityksessä on viittomakielisten oikeuksia turvattu nyt aiempaa paremmin. Kuurojen Liitto toivoo lakiin kuitenkin täsmennyksiä, jotta viittomakielilain 3 §:ssä edellytetty viranomaisen edistämisvelvollisuus ja yhdenvertaisuuslain velvoitteet voidaan tulevissa maakunnissa tosiasiallisesti toteuttaa. Lain esitöissä on vahva maininta siitä, että viittomakielilain mukaisesti on huomioitava viittomakielten käyttö sote-palveluja järjestettäessä. Velvoite viittomakielisten oikeuksien turvaamisesta tuleekin nyt saada selkeänä pykälään asti.

Kuurojen Liitto toteaa myös, että viittomakielisten oikeuksien toteutumiseksi arjessa tarvitaan keskitettyä viittomakieliin liittyvää osaamista viidelle yhteistoiminta-alueelle. Lisäksi lausunnossa kiinnitetään huomiota viittomakielen tulkkauspalveluun, jonka kokonaisarvio tulisi pikaisesti tehdä.

Lausunto on luettavissa kokonaisuudessaan oheisesta linkistä.