Kuurojen Liitto antoi lausunnon sisäisen turvallisuuden selontekoon

Viittomakielisten turvallisuutta lisäisi omakielinen tiedonsaanti ja esteetön hätäjärjestelmä.

Sisäministeriö on pyytänyt eri organisaatioilta lausuntoa siitä, millaisia päätöksiä sisäisen turvallisuuden selonteossa tulisi tehdä, jotta Suomi olisi maailman turvallisin maa edelleen vuonna 2030.

Kuurojen Liitto nosti lausunnossaan esille palveluita, joissa viittomakielisten yhdenvertaisuuden toteutumiseksi on vielä parannettavaa, kuten muun muassa tiedonsaannin kriisitilanteissa, tulkkauspalvelun toimivuuden ja hätäilmoituksen teon viittomakielellä. Erityisesti koronapandemian aikana omakielinen ja ajantasainen kriisitiedotus on kasvattanut turvallisuuden tunnetta, kun esim. hallituksen tiedotustilaisuuksissa on ollut viittomakielen tulkkaus.

Lisäksi lausunnossa korostetaan, että yhteydenotoista tulee tehdä myös kuuroille saavutettavia; vielä edelleen on monissa palveluissa esteelliset yhteydenottotavat.

Lausunnossa tuodaan esille myös tuleva sote-uudistus. Kuurojen Liitto ehdottaa, että osana sote-uudistusta tehdään sote-ammattilaisten viittomakielen taidon kartoitus sekä hyödynnetään tätä osaamista tarvittaessa yli maakuntarajojen.

Kuurojen Liiton lausunto on luettavissa kokonaisuudessaan oheisesta linkistä.