Kuurojen Liiton aluevaaliteesit 2022

Viittomakieliset kohtaavat arjessaan usein ongelmia sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä tiedonsaannissa. Arkitilanteissa sairaala on saattanut unohtaa tilata tulkin. Takaisinsoittopalvelukaan ei toimi kuuroille asiakkaille.

Saavutettavuuteen tulee nyt uusilla hyvinvointialueilla panostaa ja vanhat syrjivät käytännöt purkaa. Tulevat sote-keskukset tulee rakentaa aidosti käyttäjälähtöisiksi, myös viittomakielisille sopiviksi. Lisäksi pelastustoimessa on turvattava viittomakieliset hätäpalvelut ja vaaratiedotus.

Onko alueen palvelut suunniteltu myös viittomakielisille?

Kesto: 00:39
Kieli: Suomi
Kieli: Suomalainen viittomakieli

Osallisuus ja yhdenvertaisuus


 • Viittomakielisille on turvattava yhdenvertaiset mahdollisuudet saada tietoa, osallistua ja vaikuttaa
 • Hyvinvointialuestrategiassa tulee määritellä asukkaiden esteettömät ja saavutettavat osallistumis- ja vaikuttamiskanavat –> viittomakieliset tulee ottaa mukaan jo palveluiden suunnitteluun!
 • Hyvinvointialueille tarvitaan järjestökoordinaattori, joka vastaa järjestöjen kanssa tehtävästä yhteistyöstä
Kesto: 00:41
Kieli: Suomi
Kieli: Suomalainen viittomakieli

Tiedonsaanti ja saavutettavuus


 • Viittomakielisten tiedonsaanti on varmistettava erityisesti hätä- ja kriisitilanteissa –> kommunikaation toimimattomuus aiheuttaa suurta turvattomuuden tunnetta!
 • Perusterveydenhuolto ja ikääntyneiden palvelut on tehtävä saavutettaviksi myös viittomakielisille
 • Terveyspalvelujen ajanvaraus ei saa toimia ainoastaan kuuroja syrjivän takaisinsoittopalvelun kautta

Viittomakieliset palvelut ja tulkkaus

Kesto: 00:56
Tekstitys: Suomi
Kieli: Suomalainen viittomakieli

Viittomakieliset palvelut ja tulkkaus


 • Kuuroilla on oikeus palveluihin omalla äidinkielellään, suomalaisella tai suomenruotsalaisella viittomakielellä.
 • Viittomakielisen palvelun pitää olla laadukasta –> sote-alalta löytyy myös viittomakielen taitoisia ammattilaisia!
 • Lapsia, vanhuksia, mielenterveyskuntoutujia sekä maahanmuuttajia palvelee usein parhaiten omakielinen, viittomakielisen työntekijän antama palvelu
 • Kun viittomakielen tulkkausta käytetään, on vastuuta tulkkauksen järjestämisestä syytä selkeyttää koko henkilöstölle, jottei tulkkauksen puuttumisesta aiheutuvia vaaratilanteita syntyisi
Videon kesto: 01:08
Tekstitys: Suomi
Kieli: Suomalainen viittomakieli

5 tärkeää toimenpidettä:

 • Hyvinvointialueen viittomakielisiä sosiaali- ja terveyspalveluja kehitetään yhdessä viittomakielisten kanssa ja siten varmistetaan niiden laatu ja saavutettavuus.
 • Viittomakielisten tiedonsaanti turvataan viittomakielisellä tiedotuksella; lisäksi erityisesti kriisi- ja vaaratilanteissa järjestetään viittomakielen tulkkaus tiedotustilaisuuksiin.
 • Kaikissa digitaalisissa palveluissa huomioidaan, että ne ovat saavutettavia myös viittomakielisille.
 • Ikääntyneiden viittomakielisten palvelujen tarpeet kartoitetaan, sekä selvitetään yhteistyökumppaneiden kanssa missä ja miten palveluja tarjotaan.
 • Varmistetaan, että käytössä on selkeä ohjeistus siitä, milloin tulkkauspalvelu on esimerkiksi sairaaloiden vastuulla ja kuinka tulkkaus tilataan.*

* Viittomakielibarometrin 2020 mukaan 87 % viittomakielisten asioimistilanteista on sellaisia, joissa viranomainen tai julkisen palvelun toimihenkilö ei ole toiminut lainsäädännön edellyttämällä tavalla, ja asiakas joutuu tilaamaan tulkin viranomaisen puolesta.

Viittomakieliset aluevaaliehdokkaat

Ehdokkaat 2022


Keski-Suomen hyvinvointialue

Irja Seilola
Vihreät

Liisa Särkijärvi
SDP

Maarit Tusa
Kristillisdemokraatit

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue

Outi Huusko
Vihreät

Pirkanmaan hyvinvointialue

Taru Kaaja
Kokoomus

Pohjanmaan hyvinvointialue

Jorma Rantala
SDP

Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Juho Seilola
Vihreät
Facebook-sivu

Varsinais-Suomen hyvinvointialue

Topi Rantakivi
Piraattipuolue
puheenvuoro.uusisuomi.fi/topira/mita-aluevaaleissa-paatetaan/

Olen viittomakielinen vaaliehdokas


Jos olet aluevaaliehdokas ja olet kuuro ja/tai viittomakielinen, voit ilmoittaa meille tietosi tällä lomakkeella. Julkaisemme tiedot tällä sivulla.

Muut viittomakieltä osaavat


Kanta-Hämeen hyvinvointialue

Harri Kuukasjärvi
Liike Nyt
Facebook
Instagram

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue

Henna-Maija Pihlajaniemi
Kokoomus

Pohjanmaan hyvinvointialue

Marja Forsén
RKP
www.sotetulkki.fi
Facebook

Pohjois-Savon hyvinvointialue

Tytti Luoma
SDP
www.tyttiluoma.fi