Kela tiedottaa: Koronaviruksen vaikutukset vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluun

Koronaviruksen aiheuttamat kansalliset varotoimenpiteet voivat vaikuttaa vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluun. Asiakkaiden tilauksiin pyritään kuitenkin järjestämään tulkit, ja etäpalvelua voi käyttää.

Vammaisten tulkkauspalvelukeskuksen etäpalvelussa asiakas saa etätulkkausta lyhytkestoisiin asiointeihin suomalaisella viittomakielellä. Palvelu on avoinna klo 816.

Koronavirustilanteen vuoksi asiakkaat voivat sen lisäksi poikkeuksellisesti käyttää myös Kelan sopimuskumppaneiden tarjoamaa etätulkkausta, jos sitä on tarjolla. Etätulkkausta voidaan käyttää asiakkaan suostumuksella opiskelutulkkauksessa ja välttämättömissä asiointitilanteissa.

Välttämättömiä asiointitilanteita ovat esimerkiksi

  • lääkärikäynnit tai muu asiointi terveydenhuollossa (esim. laboratoriotutkimukset),
  • apteekki- ja muut välttämättömyystavaroiden ostokset,
  • pankkiasiointi ja
  • välttämätön viranomaisasiointi (esim. sosiaaliturvaetuudet).

Näissä tilanteissa asiakas voi tulkin kanssa sopia tilauksen toteuttamisesta etätulkkauksena sen jälkeen, kun tilaus on välitetty tulkille. Myös tulkki voi ehdottaa asiakkaalle etätulkkausta. Asiakas ja tulkki sopivat myös käytettävästä etätulkkaustekniikasta.

Jos tulkkaustilauksen toteuttaminen etätulkkauksena sopii sekä asiakkaalle että tulkille ja molemmilla osapuolilla on käytettävissä tarvittava etätulkkauslaitteisto ja/tai -ohjelmisto, tulkkaus voidaan toteuttaa etätulkkauksena. Jos tulkkaustilaus toteutetaan etätulkkauksena, Kela ei vastaa etätulkkauksen tietoturvasta eikä teknisestä toteutuksesta.

Kela suosittelee, että asiakkaat seuraavat THL:n ja oman alueen tartuntataudeista vastaavan tahon tiedotteita ja toimivat ohjeiden mukaisesti. Vammaisten tulkkauspalvelun palveluntuottajat antavat lisäksi tulkeilleen toimintaohjeita koronaviruksen varalle. Tulkki voi luopua tulkkaustilauksesta terveydellisin perustein. Vammaisten tulkkauspalvelukeskus pyrkii järjestämään näissä tilanteissa tilaukseen korvaavan tulkin.