Kesto: 01:42
Tekstitys: Suomi
Kieli: Suomalainen viittomakieli

Tekstipuhelupalvelun tulevaisuus keskustelussa

Kuurojen Liitto kutsui päättäjiä ja eri viranomaisia yhteiseen keskusteluun tekstipuhelupalvelun vastuutahosta ja toiminnasta tulevina vuosina.

Tekstipuhelupalvelun (TPP) koordinaatiovastuu siirtyi Kuurojen Liitolle vuoden 2020 alusta. Tavoitteena on 3 vuoden siirtymäajan jälkeen, että tekstipuhelinpalvelun tai vastaavan palvelun toteutus siirtyy viranomaisten vastuulle, vuoden 2023 alusta.

Kuurojen Liiton yhteistyössä TPP-ohjausryhmän kanssa koolle kutsumassa keskustelussa 16.9.2021 paikalla olivat edustajat sosiaali- ja terveysministeriöstä, liikenne- ja viestintäministeröstä, valtiovarainministeriöstä ja Kelasta. Mukana olivat lisäksi edustajat eduskunnan VAMYT-verkostosta sekä Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksesta (STEA). Palvelun nykyinen tuottaja Vakka-Suomen Puhelin esitteli lyhyen katsauksen Euroopan vastaaviin palveluihin ja niiden rahoitukseen.

Ministeriöiden edustajat olivat yhtä mieltä siitä, että tilaisuudessa saatiin uutta tietoa tästä palvelusta ja katsoivat, että olisi tärkeää turvata sen jatkuvuus, jos ei nykymuotoisena, niin uusilla ratkaisuilla.

Keskustelun tuloksena on syntyi yhteinen käsitys siitä, että keskustelua tulee jatkaa yhteisvoimin, jotta turvataan puhelinpalvelun rinnalle jokin saavutettava tekstimuotoinen palvelu. Tämä on myös esteettömyysdirektiiviin kuuluva velvoite. TPP-ohjausryhmä jatkaa siis keskusteluja ratkaisun löytymiseksi.