Kesto: 02:34
Tekstitys: Ei tekstitystä
Kieli: Suomenruotsalainen viittomakieli

Suomenruotsalaisen viittomakielen elvytykseen jatkorahoitusta

Kuurojen Liitto on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä projektirahoitusta 131 000 euroa suomenruotsalaisen viittomakielen elvytyksen jatkotyölle.

Rahoitus on osoitettu vuodelle 2021. Elvytystyötä tehdään yhteistyössä Finlandssvenska teckenspråkigan kanssa, ja projekti on saanut nimekseen Språkstyrka – revitalisering av finlandssvenskt teckenspråk.

Språkstyrka mahdollistaa paremman kokonaiskuvan

Språkstyrka-projektin tavoitteena on saada parempi yleiskuva suomenruotsalaisen viittomakielen tilanteesta ja suunnitella sekä toteuttaa elvyttämistoimenpiteitä.

Projektin koordinaattorina toimii  erityisasiantuntija Annika Aalto 60 %:n työajalla; koordinointityössä Aallon tukena toimii Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. Tehtäviin kuuluu myös projektin kumppaneiden ja muiden alan toimijoiden yhteistyön tukeminen.

Lisäksi osana projektia Finlandssvenska teckenspråkiga päivittää ja muokkaa Språkplanen för finlandssvenskt teckenspråk -julkaisua siten, että sitä voidaan käyttää pohjana suomenruotsalaisen viittomakielen elvytysohjelman laatimisessa.

Yhdistys käynnistää myös kielimentoritoiminnan, jonka tavoitteena on turvata vuorovaikutus nuorempien ja vanhempien kielenkäyttäjien välillä.

Panostus lapsiin ja koulutukseen

Projektin merkittävimpiä yhteistyökumppaneita ovat Pedersören kunta ja ammattikorkeakoulu Humak. Ytteresse skola Pedersöressä aikoo käynnistää uudelleen sekä kehittää viittomakielistä etäopetusta lapsille, jotka asuvat ruotsinkielisillä alueilla.

Lisäksi Ytteresse skola yhdessä Snäckans förskolan kanssa ryhtyvät antamaan käytännön opastusta opetus- ja  kasvatusalan henkilöstölle tukeakseen suomenruotsalaista viittomakieltä käyttävien ja kuulovammaisten lasten arkea. Humak puolestaan ryhtyy päivittämään ohjaajakoulutuksen sisältöä. Itse koulutus toteutetaan erillisellä rahoituksella.

Valtion tukemiin toimenpiteisiin suomenruotsalaisen viittomakielen suojelemiseksi sisältyy myös kielen tutkimuksen vastuutahon määrittäminen. Vuoden 2021 alusta suomenruotsalaisen viittomakielen tutkimuksesta ovat vastanneet Jyväskylän ja Helsingin yliopistot. Språkstyrka-projektissa tullaan olemaan yhteyksissä myös yliopistoihin.