Kesto: 05:31
Tekstitys: Suomi
Kieli: Suomalainen viittomakieli

Suomen Kuurojen Urheiluliiton uudella toiminnanjohtajalla ihmisläheinen ote työhönsä

Juha Vahtera aloittaa Suomen Kuurojen Urheiluliiton toiminnanjohtajana 1.5.2021. Hän on monivuotinen SKUL:n hallituksen jäsen, jolla on vankka järjestömaailman tuntemus. Työssään hän aikoo toteuttaa asiakaslähtöistä ajattelutapaa.

Juha Vahtera on päätyökseen Kuurojen Liiton nuorisosihteeri, mutta saa uralleen uusia mahdollisuuksia, kun hän aloittaa SKUL:n toiminnanjohtajan tehtävät.  

– Työnkuvani SKUL:lla on osa-aikainen. Jatkan päätyössäni, mutta sen ulkopuolella hoidan SKUL:n toiminnanjohtajan tehtäviä.  

Tämä onnistuu delegoimalla työtehtäviä urheiluliiton työntekijöille sekä työryhmille, joilla on osaamista oman alan asioiden edistämiseen. 

– Työryhmiä perustetaan aina tarpeen mukaan. Näin saamme liiton toimintaan mukaan sellaista osaamista, mitä meillä itsellämme ei välttämättä ole, kertoo Vahtera. 

 Vuosikymmenen verran tietotaitoa 

 Vahteran tehtäviin kuuluvat pääasiassa taloudenhallinta, hallituksen kokouksiin osallistuminen sekä hallituksen päätösten toteuttaminen ja käytännön delegoiminen. Lisäksi hän on liiton työntekijöiden esihenkilö.  

– Olen ollut monta vuotta mukana SKUL:n hallitustoiminnassa, erityisesti talousvastaavana. Olen ennenkin hoitanut näitä tehtäviä päätyöni ulkopuolella vapaaehtoisena, joten ajankäytännöllisesti tämä ei merkittävästi vaikuta arkeeni, laskee Vahtera. 

SKUL:n hallitus toivoi toiminnanjohtajan tehtävää hoitamaan kokenutta henkilöä, jolla on vankka tietämys ja osaaminen SKUL:n taustoista ja toiminnasta. Vahtera on ollut vuosikymmenen verran mukana liiton toiminnassa. 

Vahteran valintaa puolsi se, että hänellä on asiakaslähtöinen työskentelyote.  

– Olen työssäni ihmisläheinen ja asiakaslähtöinen. Näistä ominaisuuksista on merkittävästi hyötyä työssäni, sillä SKUL:ssa on useita työryhmiä ja yhteistyötahoja.  

 SKUL:n toiminta kuuluu kaikille 

 Vahtera näkee haasteena sen, miten opetus- ja kulttuuriministeriön jokavuotinen valtion toiminta-avustuksen määrä laskee vuosittain. Tänä vuonna SKUL sai avustusta 320 000 euroa.  

– Meillä on uusia strategisia tavoitteita, joiden edellyttämiin muutoksiin tarvitsemme yhä enemmän taloudellista tukea. Haasteena on se, miten saamme muutokset toteutumaan nykyisellä budjetilla, toteaa Vahtera. 

Mahdollisuuksina Vahtera pitää SKUL:n profiilin nostamista ja yhteistyötä eri lajiliittojen kanssa.  

– Yhteistyön kautta lajiliitot voivat huomioida lajinsa kuurot urheilijat toiminnassaan. Haluamme myös korostaa toiminnassamme näkyvyyttä. Toimintamme kuuluu kaikille urheilun tai liikuntaharrastuksen muodossa: kuuroille, huonokuuloisille, sisäkorvaistutteen käyttäjille ja myös heille, jotka eivät viittomakieltä käytä.