Kesto: 02:02
Tekstitys: Suomi
Kieli: Suomalainen viittomakieli

Ministeri Kiuru: viittomakielisten oikeudet huomioitava sote-uudistuksessa

Kuurojen Liitto tapasi perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun elokuun lopulla. Ministerin kanssa keskusteltiin, kuinka viittomakielet huomioidaan sote-uudistuksessa.

Kuurojen Liitto oli jo heinäkuussa lähettänyt ministeri Kiurulle avoimen kirjeen, jossa lueteltiin useita huolenaiheita. Liitto ei ole tyytyväinen tapaan, jolla sote-uudistuksen järjestämislaissa käsitellään viittomakieltä käyttävien kielellisiä oikeuksia.

Viittomakieltä käyttävien kielellisistä oikeuksista ei ole mainintaa palvelujen kielipykälässä, vaikka perusoikeuksissakin todetaan, ettei ketään saa asettaa eriarvoiseen asemaan kielen perusteella. Myös perusoikeuksissa todetaan, että viittomakieltä käyttävien oikeudet turvataan lailla. Sote-uudistuksen järjestämislaissa tätä asiaa ei ole huomioitu. Myös perustuslakivaliokunta on kiinnittänyt huomiota viittomakielisten oikeuksien puutteelliseen toteutumiseen sote-uudistuksessa.

Elokuun lopulla Kuurojen Liitto tapasi ministeri Kiurun. Ministeri kuunteli liiton huolenaiheita ja totesi ymmärtävänsä tilanteen. Lain esivalmistelussa on kirjauksia, joiden kautta viittomakielisten palvelujen järjestämistä yritetään edistää suomalaisella ja suomenruotsalaisella viittomakielellä.

Viittomakieliset sidosryhmät mukana prosessin arvioinnissa

Ministeri lupasi kannustaa keskustelua, kuinka ministeriö voisi edistää viittomakielisten asioita tehokkaammin. Sote-uudistuksessa on tärkeää, että hyvinvointialueiden valmistelijat tiedostavat viittomakielisten tarpeet. Kun asiat etenevät, on tärkeää myös seurata ja arvioida prosessia yhteistyössä viittomakielisten sidosryhmien kanssa.

Kuurojen Liiton edustajien mukaan keskustelu ministeri Kiurun kanssa sujui hyvässä hengessä. Ministeri piti tärkeänä, että viittomakielisten sidosryhmät ovat mukana sote-palveluiden kehittämisessä.