Kesto: 7:13
Tekstitys: Suomi
Kieli: Suomalainen viittomakieli

Kuurojen Liiton ajankohtaiskatsaus 23.4.2021

Viittomakieliasioiden neuvottelukunta ja kielipoliittisen ohjelman valmisteluryhmä ovat aloittaneet työnsä. Koronatilanne Suomessa on myös parantunut lähes kohisten.

Viittomakieliasioiden neuvottelukunta kokoontui ensimmäistä kertaa

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan kirjattiin tavoitteeksi perustaa laaja-alainen viittomakieliasiain neuvottelukunta arvioimaan viittomakielilain ja viittomakielisten perusoikeuksien sekä yhdenvertaisuuden toteutumista.

Historiallinen ensimmäinen kokous pidettiin 8.4.2021.

Valtioneuvosto asettaa viittomakieliasioiden neuvottelukunnan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Toimikaudella 2021-2025 mukana ovat Kuurojen Liitosta toiminnanjohtaja Markku Jokinen ja johtaja Kaisa Alanne.

Suomenruotsalaisen viittomakielen käyttäjiä edustaa toiminnanjohtaja Magdalena Kintopf-Huuhka Finlandssvenska teckenspråkigasta ja kuurosokeita toiminnanjohtaja Risto Hoikkanen Suomen Kuurosokeista.

Neuvottelukunnan tehtävänä on:

  • edistää vuoropuhelua ja yhteistyötä viittomakieltä käyttävien ja viranomaisten välillä;
  • edistää viittomakieltä käyttävien yhdenvertaisuuden, osallisuuden ja muiden perusoikeuksien toteutumista;
  • toimia asiantuntijaelimenä antamalla lausuntoja sekä tekemällä esityksiä ja aloitteita;
  • seurata ja arvioida viittomakielilain sekä viittomakieltä käyttävien yhdenvertaisuuden, osallisuuden ja muiden perusoikeuksien toteutumista.

Kielipoliittisen ohjelman valmisteluryhmä käynnisti työnsä

Oikeusministeriö asetti 25.2.2021 valmisteluryhmän kielipoliittisen ohjelman valmistelua varten.

Kielipoliittisen ohjelman tavoitteena on vastata eri kieliryhmien osalta tunnistettuihin haasteisiin kuten kielen elinvoimaisuuteen, kielellisten oikeuksien toteutumiseen ja kielten käyttömahdollisuuksiin.

Valmisteluryhmän toimikausi on 1.3.-31.12.2021, ja siinä on mukana Kuurojen Liitosta toiminnanjohtaja Markku Jokinen varajäsenenään johtaja Kaisa Alanne. Suomenruotsalaisen viittomakielen käyttäjiä edustaa Finlandssvenska teckenspråkigasta hallituksen puheenjohtaja Robin Hänninen varajäsenenään toiminnanjohtaja Magdalena Kintopf-Huuhka.

Koronavilkku päivittynyt

Koronavilkusta on julkaistu 20. huhtikuuta uusi päivitysversio, jonka jälkeen sovellus pyytää iPhone-käyttäjiltä lupaa ilmoitusten käyttöön ottamiselle. Ilmoitukset pitää sallia, jotta Koronavilkku toimii päivityksen jälkeen. Android-puhelimissa käyttäjältä ei kysytä vastaavaa lupaa.

Kun olet päivittänyt Koronavilkun, avaa sovellus ja varmista, että sen kotinäkymässä lukee “Koronavilkku käytössä”. Jos et ole sallinut ilmoituksia, kotinäytössä lukee, etteivät ilmoitukset ole käytössä. Paina punaista painiketta, josta ilmoitukset otetaan käyttöön.

Uusi versio parantaa tunnistamisen tarkkuutta mahdollisissa altistumisissa. Sovellus myös laskee jatkossa saman vuorokauden aikana tapahtuneiden kohtaamisten yhteenlaskettua riskiä. Altistumisilmoitusten toimittaminen nopeutuu myös, kun tietoja voi jatkossa toimittaa kuudesti päivässä.

Useimmissa puhelimissa Koronavilkku päivittyy automaattisesti, mutta kannattaa itse käydä varmistamassa, että sovellus on päivittynyt.

Koronatilanne Suomessa

Koronatilanne on parantunut huomattavasti. THL:n pahimmat skenaariot 11 000:sta tartunnasta eivät toteutuneet, sillä sulkutilat, rajoitukset ja ihmisten varovaisuus ovat tuottaneet tulosta.

Huhtikuussa poikkeusolot päättyvät, eli esimerkiksi ravintolat avaavat jälleen ovensa. Perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa siirrytään lähiopetukseen. Lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminta ulkona alkaa.

Toukokuussa poistetaan tiukkoja rajoituksia. Esimerkiksi kirjastoja ja museoita avataan. Aikuisten ryhmäliikuntatoiminta ulkona alkaa. Työmatkaliikenne rajayhteisöalueella sallitaan epidemiatilanteen mukaan.

Kesällä alueelliset rajoitukset puretaan asteittain. Kokoontumisrajoituksia lievennetään ja yleisötilaisuudet osallistujarajoituksin alkavat. Ulkona sallitaan lasten ja nuorten kilpailu- ja harrastetapahtumat sekä esimerkiksi kesäleirit.

Aikuisten sisätiloissa tapahtuva ryhmäharrastustoiminta alkaa aikaisintaan elokuussa.