Kesto: 04:39
Tekstitys: Suomi
Kieli: Suomalainen viittomakieli

Kuurojen Liiton ajankohtaiskatsaus 13.4.2022

Tämän viikon katsauksen aiheina muun muassa totuus- ja sovintoprosessin eteneminen ja Kuurojen lehden ja SKULin uusi yhteistyö.

Totuus- ja sovintoprosessi

Oikeusministeriö kutsui viittomakielisten järjestöjä keskusteluun kuurojen totuus- ja sovintoprosessista 5.4.2022. Tilaisuudessa keskusteltiin prosessin jatkosta ja resurssoinnista sekä kuultiin myös vahvoja puheenvuoroja kokemusasiantuntijoilta. Paikalla oli Kuurojen Liiton edustajien lisäksi Suomen kuurojen historiaseuran, Finlandssvenska Teckenspråkigan ja Suomen Kuurosokeiden edustajia. Lisäksi tilaisuudessa oli myös edustajia valtioneuvoston kansliasta, oikeusministeriöstä, sosiaali- ja terveysministeriöstä, opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä valtiosihteeri Vesa Vuorenkoski.

Lausunto vammaispalvelulainsäädännön uudistuksesta

Kuurojen Liitto on antanut lausunnon uuden vammaispalvelulain lakiesityksestä 4.4. Lausunnossaan Kuurojen Liitto toteaa, ettei lakiesityksen luonnos vahvista vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta. YK:n vammaissopimusta ei nosteta lakiehdotuksessa riittävästi esiin. Myös kuntatasolta tuleville hyvinvointialueille siirtyvien viranomaisten tietoisuus vammaissopimuksesta on heikohkoa.

Myöskään lapsen ja hänen perheensä subjektiivinen oikeus viitotun kielen opetteluun eivät tule riittävästi määritellyksi lakiehdotuksessa. Lisäksi Kuurojen Liitto pitää epäasiallisena, että aistivammaiset on jätetty pois lakiehdotuksen soveltamisalasta vastoin YK:n vammaissopimuksessa omaksuttua luetteloa vammaisuuden eri muodoista.

Kuurojen lehti ja SKUL yhteistyöhön

Kuurojen lehti ja Suomen Kuurojen Urheiluliitto SKUL aloittavat yhteistyökokeilun, sillä SKUL on joutunut lopettamaan Kuurojen Urheilu -lehden julkaisemisen ja etsimään uusia julkaisukanavia urheiluaiheisille jutuilleen. Kuurojen lehden numerot 2/2022 ja 4/2022 kasvavat neljällä sivulla, kun SKUL tuottaa urheiluaiheisia juttuja lehteen.

SKUL on myös julkaissut Kuurojen lehden kanssa yhteistyössä tehdyn kyselyn, jossa kartoitetaan kiinnostusta urheiluaiheisiin. Kannattaa vastata, jos olet lehden lukija tai kiinnostunut sen tilaamisesta! Seuraava Kuurojen lehden numero ilmestyy kesäkuussa juhannusviikolla.

Esittelypöytien vuokraus käynnissä

Oletko kiinnostunut esittelemään yrityksesi toimintaa tai järjestösi palveluja? Nyt kävi tuuri, sillä vuokraamme yrityksille ja muille toimijoille pöytäpaikkoja kulttuuripäiville! Kulttuuripäivät tarjoavat eri viittomakielisille tahoille mahdollisuuden päästä esittelemään palvelujaan tai tuotteitaan viittomakielellä. Pöytäpaikat sijaitsevat Carelia-salin pääaulassa heti sisääntulon jälkeen.

Uusi ohjelma Kuurojen videon kanavalle

Ohjelman nimi on Nikki ja Jinni – Toive. Nikillä on toiveita, joiden hän haluaisi toteutuvan. Yksi näistä toiveista on, että sadut voisivat olla totta. Mitä tästä seuraa? Käyhän katsomassa!

Tässä kaikki tällä kertaa. Hyvää pääsiäistä kaikille!