Kesto: 5:15
Tekstitys: Suomi
Kieli: Suomalainen viittomakieli

Kuurojen Liiton ajankohtaiskatsaus 11.3.2022

Tällä viikolla kerromme esimerkiksi miten tukea ukrainalaisia kuuroja ja haettavista apurahoista.

Ukrainan kriisi

Anne Sjöroos on haastatellut Ukrainan Kuurojen Liiton puheenjohtajaa Irina Chephchinaa ja kiovalaista kuuroa Ivania, joka on pakenemassa. He ovat kertoneet kokemuksistaan sodan keskellä.

Voit myös halutessasi tukea ukrainalaisia kuuroja lahjoittamalla Kuurojen maailmanliitolle, joka on avannut keräyksen. Kuurojen maailmanliiton saamaa tuottoa jaetaan Ukrainan Kuurojen liitolle ja myös naapurimaiden kuurojen liitoille. He auttavat vastaanottamaan kuuroja pakolaisia Ukrainasta.

Apurahoja haettavana

Kuurojen Liiton hallitus päättää liiton lahjoitusrahastosta ja Puro-Lemberg-rahastosta myönnettävistä apurahoista huhtikuun kokouksessaan.

Tukea voidaan myöntää ensisijaisesti kuuroille henkilöille muun muassa opintoihin, opintomatkoihin, harrastustoimintaan sekä seminaareihin ja kongresseihin osallistumiseen.

Yhdistykset voivat saada tukea erityistarpeisiin ja erilaisten jäsenille tarkoitettujen tapahtumien järjestämisestä aiheutuviin kuluihin.

Samalle yksityiselle henkilölle tai yhteisölle apurahaa ei myönnetä useampia kertoja peräkkäin.

Kuurojen Liiton hallitukselle osoitetut hakemukset on lähetettävä 7.4.2022 mennessä sähköpostilla hallituksen sihteerille Elina Pokille, elina.pokki@kuurojenliitto.fi.

Tietoa viittomakielellä

Opetus- ja kulttuuriministeriö on koostanut sivuilleen viittomakielisiä videoita koskien opetus- ja kulttuuriministeriön toimintaa, oppivelvollisuusuudistusta ja Suomen koulutusjärjestelmää.

Tietoa löytyy sekä suomalaisella että suomenruotsalaisella viittomakielellä.

Etäyhdistysilta

Järjestöohjaus järjestää etäyhdistysillan torstaina 17.3. klo 18-20. Etäyhdistysillan aiheena on Digiä yhdistystoimintaan. Etäyhdistysiltana keskustellaan nettihuijauksista, tietojen kalastelusta ja yhdistyksen digitaidoista.

Paikalla on digiohjaajat David Barber ja Heli Mikkola. Ilmoittaudu mukaan viimeistään 17.3. klo 15 järjestösuunnittelijalle Iina Uhleniukselle viestitse numeroon 044 752 5256, tai järjestöohjauksen sähköpostiin: jarjestoohjaus@kuurojenliitto.fi.

Varhaiskasvatuslain muutos-verkkotapaaminen

Varhaiskasvatuslaki muuttuu 1.8.2022, mitä muutoksia tulee? Tule mukaan tähän verkkotapaamiseen, niin tiedät tarkemmin. Viittomakieli- ja kuuloalan järjestöt järjestävät varhaiskasvatuslain muutoksesta Zoom-verkkotapaamisen 24.3. klo 18-19.15. Opetus- ja kulttuuriministeriöstä opetusneuvos Tarja Kahiluoto tulee kertomaan aiheesta ja vastaamaan kysymyksiin.

Tilaisuudessa on varattu aikaa myös vapaalle keskustelulle. Tulkkaus on sekä suomalaisella että suomenruotsalaisella viittomakielellä. Ilmoittaudu tapaamiseen linkistä 21.3. klo 23.59 mennessä.