Kesto: 05:05
Tekstitys: Suomi
Kieli: Suomalainen viittomakieli

Koulutusta tarjolla viittomakielisten lasten kanssa työskenteleville!

Jyväskylän yliopiston VIKKE-hankkeessa on kartoitettu viittomakieltä käyttävien lasten kielenkehitystä sekä tuen ja opetusmateriaalien tarvetta. Hankkeessa kertyneen tiedon ansiosta on nyt laadittu neljä koulutuspakettia viittomakieltä käyttävien lasten kanssa työskenteleville.

VIKKE on Jyväskylän yliopistossa viittomakielen keskuksessa käynnistynyt kolmivaiheinen hanke, jossa on kartoitettu viittomakieltä käyttävien lasten kielenkehityksen tilannetta. Vuonna 2020 kartoituksessa oli mukana 160 lasta noin sadasta perheestä. Kaikkiaan mukana on ollut yli 300 lasta ja nuorta.

Tutkijatohtori Laura Kannon mukaan hankkeen aikana on saatu käyttökelpoista uutta tietoa lasten tilanteesta ja tarpeista. Aiemmin ei ollut tarpeeksi tietoa siitä, miten viittomakielisten lasten kielenkehitys etenee.
VIKKE-hanke on nyt siirtynyt kolmanteen vaiheeseen. Sen tavoitteena on tuottaa tietoa ja koulutusta lasten viittomakielen omaksumisesta sekä harjoitusmateriaalia viittomakielisten lasten käyttöön ja perheiden tueksi, Kanto kertoo.

Hankkeesta syntyi uusia koulutuspaketteja

Hankkeen aikana on tehty monia mielenkiintoisia huomioita lasten kielenkehityksestä. Kanto kertoo, että tutkijaryhmälle oli iso yllätys se, kuinka monipuolisesta kieliympäristöstä viittomakieltä omaksuvat lapset tulevat. Yli puolet tutkituista lapsista oppii ympäristöstään useampia kieliä.

Havaintojen perusteella viittomakielen omaksumisesta tarvitaan paljon lisäkoulutusta perheille ja asiantuntijoillekin. VIKKE-hankkeen haastatteluiden ansiosta tutkimusryhmä pystyi suunnittelemaan koulutuspaketteja henkilöille, jotka ovat jollakin tavalla opetuksen parissa, kuten esimerkiksi opettajille esi- ja perusopetukseen, varhaiskasvatukseen, tulkeille, ohjaajille ja puheterapeuteille. Kehittyvä kieli tarvitsee vuorovaikutusta –täydennyskoulutukset toteutetaan Niilo Mäki Instituutissa verkko-opetuksena Opetushallituksen tuella.

Entä mitä uutta VIKKE-hankkeessa on seuraavaksi tulossa? Katso videolta Laura Kannon haastattelu!