Kesto: 5:26
Tekstitys: Suomi
Kieli: Suomalainen viittomakieli

Kelan uusi sopimuskausi

Kela on jälleen kilpailuttanut tulkkauspalvelun. Uusi sopimuskausi alkoi 1.4.2021. Muutoksia on esimerkiksi etätulkkauksessa ja tulkkilistan käytännöissä.

Koronaepidemian vallatessa yhteiskunnan, vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelussa otettiin nopeasti käyttöön etätulkkaus. Etätulkkausta saattoi toivoa vapaasti kenen tahansa tulkin kohdalla, ja etätulkkaukseen saattoi käyttää mitä tahansa ohjelmistoa. Uudella sopimuskaudella asiakkaan pitää ilmoittaa tulkkitilauksessaan, haluaako hän etätulkkausta vai tulkin paikan päälle 

Etätulkkaustilauksessa voi toivoa tiettyä ohjelmistoa. Jos ohjelmisto on Kelan hyväksymä ja palveluntuottajilla käytössä, asiakkaalle välitetään samaa ohjelmistoa käyttävä tulkki. Jos ennen tilausta ohjelmisto vaihtuu toiseen, tästä on ilmoitettava Kelalle. Kela tarkistaa, käyttääkö tilaukseen välitetyn tulkin palvelutuottaja tätä ohjelmistoa. Mikäli ei käytä, niin Kela etsii vaihtunutta ohjelmistoa käyttävän vapaan etätulkin tilalle. 

Etätulkkauksessa voi käyttää useita eri ohjelmistoa, mutta tietoturva on huomioitava. Palveluntuottajien vastuulla on huolehtia käyttämiensä ohjelmistojen tietoturvasta. Kela on myös arvioinut palveluntuottajien käytössä olevien ohjelmistojen tietoturvaa.  

Huomioi nämä etätulkkauksessa 

Palveluntuottajien on määriteltävä ohjelmistot, joita he tarjoavat etätulkkauksessa tietoturvan vuoksi. Tietoturvariskejä on esimerkiksi ilmaisohjelmistoissa, jotka eivät ole palveluntuottajan tai Kelan hallinnassa. Kelan mukaan tietoturvariskit voidaan kuitenkin hyväksyä, jotta asiakkaat voivat käyttää itselleen tuttuja ohjelmistoja.  

Asiakkaan kannattaa myös välttää mahdollisuuksien mukaan henkilötietojen käsittelyä etätulkkauksessa. Henkilötietoja ovat esimerkiksi henkilötunnus, syntymäaika ja yksityiskohtaiset terveystiedot.  

Etätulkkausta tekevät vain ne tulkit, joiden tulkkifirma on tarjonnut etätulkkausta yhtenä tulkkausmuotona, ja jotka Kela on valinnut etätulkkauksen tuottajiksi. Mikäli asiakkaalla on tulkkilista käytössä, kannattaa tarkistaa, saavatko listan tulkit tehdä etätulkkausta ja millä ohjelmistolla. 

Tulkkilistan käytännöt 

Tulkkilistat ovat edelleen tuttuun tapaan käytössä, mutta nyt asiakas voi määritellä, jos haluaa tietyn tulkin esimerkiksi vain työelämätulkkaukseen, harrastustulkiksi tai muuhun tulkkaukseen. Jos tulkilla on merkintä, että häntä saa käyttää vain työelämätulkkaukseen, Kela ei välitä tätä tulkkia muihin tulkkaustarpeisiin. Mikäli merkintöjä ei tehdätulkin saa kaikkiin asiakkaan tilauksiin aina, kun hän on vapaana. 

Asiakas voi tehdä tulkkilistan pelkästään tiettyä tarkoitusta varten, kuten esimerkiksi työelämätulkkausta varten. Tällöin Kela etsii muihin tilauksiin listan ulkopuolisen vapaan tulkin. 

Etätulkkausta varten asiakas voi nimetä tulkkilistalleen tulkin, jolla tietää olevan sopivat ohjelmistot käytössään. 

Kilpailutuksen seurauksena eri alueille on saattanut tulla uusia tulkkeja, ja vanhoja tulkkeja on pudonnut pois. Mikäli asiakkaan tulkkilistalta on pudonnut tulkkeja pois, Kela on tiedottanut tästä asiakkaalle etukäteen. Jos asiakas haluaa tarkistaa tulkkilistansa, on otettava yhteyttä Kelan tulkkivälitykseen.