Kesto: 8:09
Tekstitys: Ei tekstitystä
Kieli: Suomalainen viittomakieli

Digiohjauksen 5-vuotiskartoituksen tulokset

Kuurojen Liiton digiohjaus aloitti vuonna 2006. Silloin kyselimme kuuroilta, millaiset digitaidot heillä on, ja mitä he toivovat. Nyt oli aika tehdä 5-vuotiskartoitus.

*Kaikki linkit ja yhteystiedot löydät ohesta.

Saimme yhteensä 529 vastausta! Kiitos niistä kaikille vastaajille.

Kartoituksen tavoite

Kartoituksen tavoitteena oli tarkistaa, miten viittomakielisten kuurojen digitaidot ovat kehittyneet viidessä vuodessa, saada asiakkailta palautetta ja myös toiveita jatkoa varten.

Vastaajista eniten ohjausta olivat saaneet 63-79-vuotiaat. Älylaitteita (älypuhelinta, tablettia, tietokonetta) vastaajista käyttää 90%. Vajaat 4% ei käytä vielä laitteita, mutta haluaa oppia. Videopuheluiden käyttö on lisääntynyt viidessä vuodessa 61%:sta 83,5%:iin. Sosiaalisen median käyttö on kasvanut 50%:sta 62,6 %:iin. Sähköisiä palveluja, kuten verkkopankkia, Kanta-palvelua yms. käyttää 76% vastaajista.

Vertailu Digi- ja väestöviraston kartoitukseen

Digi- ja väestötietovirasto (DVV) teki vuonna 2020 kartoituksen kaikkien suomalaisten digitaidoista. Joukossa oli myös vastaajia (noin 50 hlöä) jotka toivoivat saavansa ohjausta viittomakielellä. Kaikista suomalaisista 91% käyttää älypuhelinta. Sähköisiä palveluja käyttää 85% (kuuroista 76%). Sähköiset palvelut vaativat suomen tai ruotsin kieltä, siksi ne ovat osalle kuuroista esteellisiä. Kuulevat käyttävät eniten sähköpostia, internethakuja ja nettilehtiä; kuurot puolestaan käyttävät muita enemmän videopuheluja.

Digiohjaus viiden vuoden aikana

Vastaajista noin 40% oli joskus saanut digiohjausta Kuurojen Liiton digiohjaajilta, palveluohjaajilta tai vertaisohjaajilta.

Viisi vuotta sitten tehdyssä kyselyssä 30% vastaajista toivoi kursseja, osa myös henkilökohtaista ohjausta. Viiden vuoden aikana olemme järjestäneet 71 pienryhmää ja 4 digikurssia, osallistujia on ollut yhteensä 544. Yksilöohjausta olemme antaneet 1200 kertaa, henkilökohtaisesti tai etänä.

Palautetta

Palautteissa korostettiin sitä, että on tärkeää saada digiohjausta omalla kielellä: viittomakielellä. Myös henkilökohtaista ohjausta pidettiin tärkeänä. Ne, jotka olivat saaneet ohjausta, olivat siihen tyytyväisiä.

Toiveita

Toiveita tuli monta sivua, kaikkea emme voi luetella. Tässä muutama toive: ohjausta halutaan henkilökohtaisesti, videoneuvotteluohjelmista halutaan lisää oppia ja tietoturvasta halutaan lisää tietoa.

Huomioimme toiveita jatkossa työssämme. Esimerkiksi teemme lisää ohjevideoita ja tiedotamme asioista. Kannattaa katsoa kanaviamme!


Jos haluat digiohjausta, ota yhteyttä meihin! Katsomme, kuka ohjaaja on sinua lähinnä ja voisi neuvoa.

Yhdistykset! Jos haluatte omalle paikkakunnalle pienryhmäohjausta, ottakaa yhteyttä. Kun koronatilanne helpottaa, voimme taas järjestää pienryhmiä.

David Barber 040 8404 977 david.barber@kuurojenliitto.fi

Heli Mikkola 040 0476 127 heli.mikkola@kuurojenliitto.fi

Hyvää kesää!